Η ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. έχει εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας  
EN  ISO  9001 : 2000

 


 

Πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση δειγματολειπτικός ποιοτικός έλεγχος εντός του εργοστασίου με την μορφή λήψης και θραύσης δoκιμίων .

 

Η εταιρία διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με μεταλλικές μήτρες λήψης δοκιμίων, δωμάτιο συντήρησης και πρέσσα θραύσεως αυτών.
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ