Η ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. διαθέτει το πλέον σύγχρονο συγκρότημα παραγωγής στην κεντρική Ελλάδα, πλήρως αυτοματοποιημένο (κομπιούτερ), με mixer βιαίας αναμίξεως διπλών αξόνων και δυνατότητα παραγωγής
120 m3 / ώρα.

 

Διαθέτει εταιρικό στόλο οχημάτων, μηχανημάτων & τεχνικό εξοπλισμό όπως
14 Μπετονιέρες
 5  Αντλίες σκυροδέτησης
 3  Φορτωτές αδρανών
 2  Γεφυροπλάστιγγες (ηλεκτρονικές)

 

 
Τα τελευταία χρόνια η εταιρία προέβη σε μερική ανανέωση - εκσυγχρονισμό των παραπάνω επενδύοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ